Er zijn geen extra details beschikbaar over Michiel Van den Camp.